تأثیرات یوگا بر روی سلامتی مغز و اعصاب!

موضوع یوگا و تأثیرات آن بر روی سلامتی مغز و اعصاب در سال های اخیر جزو موضوعات مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس تحقیقات انجام شده، مشخص شده است که انجام تمرینات یوگا می‌تواند تأثیرات بسیار مثبتی بر روی سلامتی مغز و اعصاب داشته باشد. در این مق…