برنامه آموزشی مرکز تخصصی یوگا راه سلامت

جهت تعیین سانس مناسب، بر اساس هدفی که دارید با مسئول ثبت نام تماس بگیرید و سانس مورد نظر و مناسب رو انتخاب کنید.

   

کلاسها از ۸صبح تا ۱۲ونیم ظهر و از ساعت ۲ظهر تا ۸عصر برقرار است.