آدرس مرکز تخصصی یوگا راه سلامت

استان البرز، هشتگرد، ابتدای خیابان زارعی، طبقه فوقانی شهر کتاب، مرکز تخصصی یوگا راه سلامت

شماره تماس ثابت:

۴۴۲۰۰۵۰۸

۴۴۲۰۰۷۷۷

شماره همراه:

۰۹۳۵۹۴۷۴۷۷۸